BlackRock GF Global Equity Income E2 (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,08 EUR
-0,49 %
wycena na dzień 20.02.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.74% 1.72% -/-
3m 5.66% 6.97% -/-
6m 12.77% 16.24% -/-
12m 16.36% 18.81% -/-
36m 17.44% 25.92% -/-
YTD 3.46% 4.86% -/-
max 111.18% 121.86% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0628613043
 • zarządzający: Andrew Wheatley-Hubbard
 • data uruchomienia jednostki: 20.05.2011 r.
 • data uruchomienia funduszu: 12.11.2010 r.
 • pierwsza wpłata: 4 500 EUR
 • następna wpłata: 900 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 5 079,9 mln PLN (01.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% MSCI All Country World Net TR Index
 • polityka inwestycyjna: Założeniem funduszu jest osiągnięcie ponadprzeciętnego dochodu z dokonywanych inwestycji w papiery udziałowe bez uszczerbku dla długoterminowego wzrostu wartości kapitału. Subfundusz inwestuje na całym świecie. Minimum 70% aktywów jest lokowane w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności w krajach zaliczanych do rynków rozwiniętych. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę