Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF Global Equity Income E2 Hedged (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,12 EUR
+1,54 %
wycena na dzień 03.04.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -12.01% -14.70% -/-
3m -22.99% -21.99% -/-
6m -17.91% -17.73% -/-
12m -19.26% -14.29% -/-
YTD -22.99% -21.99% -/-
max -21.60% -7.84% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU1786037793
 • zarządzający: Andrew Wheatley-Hubbard
 • data uruchomienia jednostki: 14.03.2018 r.
 • data uruchomienia funduszu: 12.11.2010 r.
 • pierwsza wpłata: 4 500 EUR
 • następna wpłata: 900 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 3 664,2 mln PLN (03.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% MSCI All Country World Net TR Index
 • polityka inwestycyjna: Założeniem funduszu jest osiągnięcie ponadprzeciętnego dochodu z dokonywanych inwestycji w papiery udziałowe bez uszczerbku dla długoterminowego wzrostu wartości kapitału. Subfundusz inwestuje na całym świecie. Minimum 70% aktywów jest lokowane w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności w krajach zaliczanych do rynków rozwiniętych. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę