BlackRock GF Euro Reserve E2 (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,00 EUR
-0,00 %
wycena na dzień 13.09.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.06% -0.06% -/-
3m -0.18% -0.17% -/-
6m -0.37% -0.34% -/-
12m -0.71% -0.61% -/-
36m -2.16% -1.66% -/-
YTD -0.50% -0.44% -/-
max -3.38% 0.81% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0432366952
 • zarządzający: Matt Clay
 • data uruchomienia jednostki: 24.07.2009 r.
 • data uruchomienia funduszu: 24.07.2009 r.
 • pierwsza wpłata: 4 000 EUR
 • następna wpłata: 800 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: gotówkowe i pieniężne zagraniczne
 • grupa: rynku pieniężnego EUR
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz nie mniej niż 90% aktywów inwestuje w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie, posiadające rating na poziomie inwestycyjnym, denominowane w euro, oraz w środki pieniężne denominowane w euro. Subfundusz będzie utrzymywał średni ważony okres wymagalności na poziomie nieprzekraczającym 60 dni.

Inne fundusze towarzystwa

Pozostałe jednostki funduszu

Zobacz także

↑ na górę