BlackRock GF Euro Reserve E2 (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,00 EUR
-0,00 %
wycena na dzień 14.02.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.07% -0.06% -/-
3m -0.21% -0.19% -/-
6m -0.41% -0.40% -/-
12m -0.76% -0.71% -/-
36m -2.24% -1.80% -/-
YTD -0.09% -0.09% -/-
max -3.72% 0.47% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0432366952
 • zarządzający: Matt Clay
 • data uruchomienia jednostki: 24.07.2009 r.
 • data uruchomienia funduszu: 24.07.2009 r.
 • pierwsza wpłata: 4 500 EUR
 • następna wpłata: 900 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 357,9 mln PLN (01.2020)
 • segment: gotówkowe i pieniężne zagraniczne
 • grupa: rynku pieniężnego EUR
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz nie mniej niż 90% aktywów inwestuje w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie, posiadające rating na poziomie inwestycyjnym, denominowane w euro, oraz w środki pieniężne denominowane w euro. Subfundusz będzie utrzymywał średni ważony okres wymagalności na poziomie nieprzekraczającym 60 dni.

Inne fundusze towarzystwa

Pozostałe jednostki funduszu

Zobacz także

↑ na górę