BlackRock GF Nutrition E2 (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,06 EUR
-0,49 %
wycena na dzień 20.02.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.76% 2.63% -/-
3m 7.53% 9.16% -/-
6m 10.67% 13.67% -/-
12m 12.72% 20.78% -/-
36m 2.71% 17.82% -/-
YTD 4.21% 4.31% -/-
max 54.85% 74.01% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0496654822
 • zarządzający: Tom Holl
 • data uruchomienia jednostki: 31.03.2010 r.
 • data uruchomienia funduszu: 09.02.2010 r.
 • pierwsza wpłata: 4 500 EUR
 • następna wpłata: 900 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 231,4 mln PLN (01.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje na całym świecie co najmniej 70% łącznych aktywów w papiery udziałowe spółek prowadzących działalność stanowiącą część łańcucha wartości sektora rolniczo-spożywczego, w tym działalność związaną z pakowaniem, przetwórstwem, dystrybucją, technologią, usługami związanymi z branżą rolno-spożywczą, nasionami, chemią roślinną i spożywczą oraz produkcją żywności. Fundusz jest Funduszem Stock Connect i może inwestować bezpośrednio do 10% łącznych aktywów w ChRL w ramach programów Stock Connect.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę