Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF Asia Pacific Equity Income E2 (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,34 EUR
+2,90 %
wycena na dzień 31.03.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -17.06% -14.58% -/-
3m -24.53% -20.57% -/-
6m -20.22% -14.37% -/-
12m -20.65% -14.33% -/-
36m -24.19% -4.82% -/-
YTD -24.19% -20.12% -/-
max 25.35% 48.51% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0628613399
 • zarządzający: Alethea Leung
  Stephen Andrews
 • data uruchomienia jednostki: 20.05.2011 r.
 • data uruchomienia funduszu: 18.09.2009 r.
 • pierwsza wpłata: 4 500 EUR
 • następna wpłata: 900 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 868,8 mln PLN (02.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji azjatyckich bez Japonii
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja i Pacyfik bez Japonii
 • benchmark: 100% MSCI All Country Asia Pacific Ex Japan Index, Net Dividends
 • polityka inwestycyjna: Założeniem funduszu jest osiąganie ponadprzeciętnego dochodu z dokonywanych inwestycji w papiery udziałowe bez uszczerbku dla długoterminowego wzrostu wartości kapitału. Fundusz inwestuje min. 70% aktywów w papiery udziałowe spółek posiadających siedzibę lub prowadzących przeważającą część działalności gospodarczej w regionie Azji i Pacyfiku (z wyłączeniem Japonii).

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę