Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF Asia Pacific Equity Income A2 (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,27 USD
+1,72 %
wycena na dzień 05.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 8.04% 10.23% 24/26
3m -6.21% -1.22% 25/26
6m -7.85% -0.44% 24/26
12m -4.90% 5.85% 25/26
36m -9.76% 9.68% 25/25
YTD -13.20% -6.44% 26/26
max 57.20% 77.76% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0414403419
 • zarządzający: Alethea Leung
  Stephen Andrews
 • data uruchomienia jednostki: 18.09.2009 r.
 • data uruchomienia funduszu: 18.09.2009 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 906,8 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji azjatyckich bez Japonii
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja i Pacyfik bez Japonii
 • benchmark: 100% MSCI All Country Asia Pacific Ex Japan Index, Net Dividends
 • polityka inwestycyjna: Założeniem funduszu jest osiąganie ponadprzeciętnego dochodu z dokonywanych inwestycji w papiery udziałowe bez uszczerbku dla długoterminowego wzrostu wartości kapitału. Fundusz inwestuje min. 70% aktywów w papiery udziałowe spółek posiadających siedzibę lub prowadzących przeważającą część działalności gospodarczej w regionie Azji i Pacyfiku (z wyłączeniem Japonii).

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od 1,23 do -0,00 bardzo słaby
odchylenie standardowe 4,12% od 3,69% do 5,23% przeciętna zmienność
Sharpe'a -0,09 od -0,10 do 0,15 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę