BlackRock GF World Technology E2 (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-1,13 USD
-2,56 %
wycena na dzień 21.02.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.22% 2.28% -/-
3m 18.04% 14.30% -/-
6m 18.92% 21.10% -/-
12m 36.76% 31.34% -/-
36m 114.11% 89.31% -/-
YTD 11.07% 8.50% -/-
max 13.14% 72.83% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0147408487
 • zarządzający: Tony Kim
 • data uruchomienia jednostki: 31.01.2000 r.
 • data uruchomienia funduszu: 03.03.1995 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 10 120,3 mln PLN (01.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji zagranicznych sektora technologicznego
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% MSCI World All Country Information Technology NR
 • polityka inwestycyjna: Założeniem World Technology Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje na całym świecie nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek prowadzących działalność głównie w sektorze technologicznym. Fundusz może także inwestować do 10% aktywów bezpośrednio w ChRL w ramach programu Stock Connect.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę