Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF World Technology E2 (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,12 EUR
-0,29 %
wycena na dzień 04.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 14.78% 13.53% -/-
3m 15.89% 14.31% -/-
6m 26.72% 20.10% -/-
12m 45.98% 41.45% -/-
36m 102.82% 80.63% -/-
YTD 21.31% 15.54% -/-
max 298.28% 378.91% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0171310955
 • zarządzający: Tony Kim
 • data uruchomienia jednostki: 01.12.2005 r.
 • data uruchomienia funduszu: 03.03.1995 r.
 • pierwsza wpłata: 4 500 EUR
 • następna wpłata: 900 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 16 280,0 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji zagranicznych sektora technologicznego
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% MSCI World All Country Information Technology NR
 • polityka inwestycyjna: Założeniem World Technology Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje na całym świecie nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek prowadzących działalność głównie w sektorze technologicznym. Fundusz może także inwestować do 10% aktywów bezpośrednio w ChRL w ramach programu Stock Connect.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę