Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF World Technology A2 (GBP)
BlackRock Global Funds PAR
kurs GBP
Strzalka_wzrost-01
+0,17 GBP
+0,38 %
wycena na dzień 03.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m 11.57%
3m 51.48%
6m 38.97%
12m 46.64%
36m 143.07%
YTD 42.91%
max 590.43%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0171311680
 • zarządzający: Tony Kim
  Reid Menge
 • data uruchomienia jednostki: 20.06.2002 r.
 • data uruchomienia funduszu: 03.03.1995 r.
 • pierwsza wpłata: 4 000 GBP
 • następna wpłata: 770 GBP
 • waluta: GBP
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 20 111,9 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji zagranicznych sektora technologicznego
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% MSCI World All Country Information Technology NR
 • polityka inwestycyjna: Założeniem World Technology Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje na całym świecie nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek prowadzących działalność głównie w sektorze technologicznym. Fundusz może także inwestować do 10% aktywów bezpośrednio w ChRL w ramach programu Stock Connect.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę