Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF World Technology A2 Hedged (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,12 EUR
+1,10 %
wycena na dzień 31.03.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -8.35% -8.92% -/-
3m -9.50% -10.39% -/-
6m 1.78% -1.51% -/-
12m 3.43% 4.77% -/-
YTD -9.73% -10.39% -/-
max 8.60% 17.27% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU1822773716
 • zarządzający: Tony Kim
 • data uruchomienia jednostki: 23.05.2018 r.
 • data uruchomienia funduszu: 03.03.1995 r.
 • pierwsza wpłata: 4 500 EUR
 • następna wpłata: 900 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 10 209,0 mln PLN (02.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji zagranicznych sektora technologicznego
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% MSCI World All Country Information Technology NR
 • polityka inwestycyjna: Założeniem World Technology Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje na całym świecie nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek prowadzących działalność głównie w sektorze technologicznym. Fundusz może także inwestować do 10% aktywów bezpośrednio w ChRL w ramach programu Stock Connect.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę