BlackRock GF World Mining E2 (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,09 USD
-0,27 %
wycena na dzień 17.09.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 5.51% 2.79% -/-
3m 0.18% 5.27% -/-
6m -2.12% 6.81% -/-
12m 6.00% 9.25% -/-
36m 26.48% 19.41% -/-
YTD 9.34% 19.16% -/-
max 409.37% 124.94% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0090845842
 • zarządzający: Evy Hambro
  Olivia Markham
 • data uruchomienia jednostki: 16.02.1999 r.
 • data uruchomienia funduszu: 24.03.1997 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% EMIX Global Mining Constrained Weights Index (Open) Net
 • polityka inwestycyjna: Założeniem World Mining Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje na całym świecie nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek z sektora górniczego i wydobycia rud metali, prowadzących działalność głównie w zakresie wydobycia metali nieszlachetnych i minerałów przemysłowych, takich jak rudy żelaza oraz węgiel. Fundusz może również posiadać papiery udziałowe spółek prowadzących działalność głównie w zakresie wydobycia złota, wydobycia innych metali szlachetnych lub wydobycia minerałów. Fundusz nie posiada złota ani metali. Nie więcej niż 10% aktywów może także inwestować bezpośrednio w ChRL w ramach programu Stock Connect.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 6,04% - -
Sharpe'a 0,10 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę