BlackRock GF World Healthscience A2 (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,06 USD
-0,11 %
wycena na dzień 20.02.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.74% 1.14% 4/5
3m 8.15% 10.29% 5/5
6m 14.48% 16.86% 4/5
12m 19.68% 20.20% 1/4
36m 53.55% 43.46% 1/4
YTD 3.57% 3.88% 4/5
max 434.50% 417.12% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0122379950
 • zarządzający: Erin Xie
 • data uruchomienia jednostki: 06.04.2001 r.
 • data uruchomienia funduszu: 06.04.2001 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 22 600,2 mln PLN (01.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% MSCI World HealthCare ND
 • polityka inwestycyjna: Założeniem World Healthscience Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje na całym świecie nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek prowadzących działalność głównie w zakresie opieki zdrowotnej, w sektorze farmaceutycznym oraz technologii i aparatury medycznej, jak również w zakresie rozwoju biotechnologii.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,54 od 0,54 do -0,00 -
odchylenie standardowe 3,41% od 3,06% do 6,52% -
Sharpe'a 0,34 od 0,08 do 0,34 -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę