BlackRock GF World Healthscience A2 (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,05 EUR
-0,12 %
wycena na dzień 16.09.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.22% 0.02% 3/4
3m 4.29% 3.80% 1/4
6m 5.00% 1.92% 1/4
12m 8.69% 5.24% 1/4
36m 35.27% 25.62% 1/4
YTD 15.07% 16.77% 3/4
max 274.28% 258.90% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0171307068
 • zarządzający: Erin Xie
 • data uruchomienia jednostki: 06.04.2001 r.
 • data uruchomienia funduszu: 06.04.2001 r.
 • pierwsza wpłata: 4 000 EUR
 • następna wpłata: 800 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% MSCI World HealthCare ND
 • polityka inwestycyjna: Założeniem World Healthscience Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje na całym świecie nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek prowadzących działalność głównie w zakresie opieki zdrowotnej, w sektorze farmaceutycznym oraz technologii i aparatury medycznej, jak również w zakresie rozwoju biotechnologii.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,54 od -0,00 do 0,54 -
odchylenie standardowe 3,55% od 3,25% do 6,23% -
Sharpe'a 0,27 od 0,07 do 0,27 -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę