BlackRock GF World Healthscience A2 Hedged (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,01 EUR
-0,08 %
wycena na dzień 24.01.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.98% 0.68% -/-
3m 12.16% 15.52% -/-
6m 12.47% 14.11% -/-
12m 20.12% 25.99% -/-
YTD 2.32% 2.94% -/-
max 23.60% 31.03% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU1822774284
 • zarządzający: Erin Xie
 • data uruchomienia jednostki: 06.06.2018 r.
 • data uruchomienia funduszu: 06.04.2001 r.
 • pierwsza wpłata: 4 500 EUR
 • następna wpłata: 900 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 20 734,0 mln PLN (12.2019)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% MSCI World HealthCare ND
 • polityka inwestycyjna: Założeniem World Healthscience Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje na całym świecie nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek prowadzących działalność głównie w zakresie opieki zdrowotnej, w sektorze farmaceutycznym oraz technologii i aparatury medycznej, jak również w zakresie rozwoju biotechnologii.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę