BlackRock GF World Gold E2 (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,16 USD
-0,55 %
wycena na dzień 11.10.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.61% -0.83% -/-
3m 4.79% -1.18% -/-
6m 17.81% 3.41% -/-
12m 41.67% 8.63% -/-
36m 1.43% 17.88% -/-
YTD 28.53% 17.06% -/-
max 292.71% 93.79% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0090841262
 • zarządzający: Evy Hambro
  Tom Holl
 • data uruchomienia jednostki: 03.01.2000 r.
 • data uruchomienia funduszu: 30.12.1994 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 22 518,6 mln PLN (08.2019)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% FTSE Gold Mines Index
 • polityka inwestycyjna: Założeniem World Gold Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje na całym świecie nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek prowadzących działalność głównie w zakresie wydobycia złota. Fundusz może również inwestować w papiery udziałowe spółek prowadzących działalność głównie w zakresie wydobycia metali szlachetnych, wydobycia minerałów i metali nieszlachetnych lub wydobycia minerałów. Fundusz nie posiada złota ani metali. Nie więcej niż 10% swoich aktywów fundusz może równieź inwestować bezpośrednio w ChRL w ramach programu Stock Connect.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę