Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF World Gold A2 Hedged (PLN)
BlackRock Global Funds PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+1,27 PLN
+1,04 %
wycena na dzień 06.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 13.95% 2.95% -/-
3m 42.97% 22.25% -/-
6m 25.94% 3.86% -/-
12m 43.19% 13.52% -/-
36m 41.19% 28.13% -/-
YTD 27.49% 4.19% -/-
max 23.60% 30.13% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU1499592118
 • zarządzający: Evy Hambro
  Tom Holl
 • data uruchomienia jednostki: 19.10.2016 r.
 • data uruchomienia funduszu: 30.12.1994 r.
 • pierwsza wpłata: 19 000 PLN
 • następna wpłata: 3 800 PLN
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 24 035,4 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% FTSE Gold Mines Index
 • polityka inwestycyjna: Założeniem World Gold Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje na całym świecie nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek prowadzących działalność głównie w zakresie wydobycia złota. Fundusz może również inwestować w papiery udziałowe spółek prowadzących działalność głównie w zakresie wydobycia metali szlachetnych, wydobycia minerałów i metali nieszlachetnych lub wydobycia minerałów. Fundusz nie posiada złota ani metali. Nie więcej niż 10% swoich aktywów fundusz może równieź inwestować bezpośrednio w ChRL w ramach programu Stock Connect.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę