BlackRock GF World Gold A2 Hedged (PLN)
BlackRock Global Funds PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,60 PLN
-0,62 %
wycena na dzień 14.02.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.44% 2.88% -/-
3m 8.68% 6.31% -/-
6m 0.36% 9.67% -/-
12m 25.56% 19.21% -/-
36m -4.41% 14.92% -/-
YTD -0.32% 2.39% -/-
max -3.36% 27.89% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU1499592118
 • zarządzający: Evy Hambro
  Tom Holl
 • data uruchomienia jednostki: 19.10.2016 r.
 • data uruchomienia funduszu: 30.12.1994 r.
 • pierwsza wpłata: 19 000 PLN
 • następna wpłata: 3 800 PLN
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 22 628,5 mln PLN (01.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% FTSE Gold Mines Index
 • polityka inwestycyjna: Założeniem World Gold Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje na całym świecie nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek prowadzących działalność głównie w zakresie wydobycia złota. Fundusz może również inwestować w papiery udziałowe spółek prowadzących działalność głównie w zakresie wydobycia metali szlachetnych, wydobycia minerałów i metali nieszlachetnych lub wydobycia minerałów. Fundusz nie posiada złota ani metali. Nie więcej niż 10% swoich aktywów fundusz może równieź inwestować bezpośrednio w ChRL w ramach programu Stock Connect.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę