Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF World Gold A2 Hedged (PLN)
BlackRock Global Funds PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,51 PLN
+0,59 %
wycena na dzień 07.04.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -12.30% -6.59% -/-
3m -11.91% -15.04% -/-
6m -6.10% -9.69% -/-
12m 11.08% -3.89% -/-
36m -9.91% -1.56% -/-
YTD -10.83% -14.77% -/-
max -13.55% 6.45% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU1499592118
 • zarządzający: Evy Hambro
  Tom Holl
 • data uruchomienia jednostki: 19.10.2016 r.
 • data uruchomienia funduszu: 30.12.1994 r.
 • pierwsza wpłata: 19 000 PLN
 • następna wpłata: 3 800 PLN
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 17 913,6 mln PLN (03.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% FTSE Gold Mines Index
 • polityka inwestycyjna: Założeniem World Gold Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje na całym świecie nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek prowadzących działalność głównie w zakresie wydobycia złota. Fundusz może również inwestować w papiery udziałowe spółek prowadzących działalność głównie w zakresie wydobycia metali szlachetnych, wydobycia minerałów i metali nieszlachetnych lub wydobycia minerałów. Fundusz nie posiada złota ani metali. Nie więcej niż 10% swoich aktywów fundusz może równieź inwestować bezpośrednio w ChRL w ramach programu Stock Connect.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę