Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF World Financials E2 (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,71 USD
-3,79 %
wycena na dzień 27.03.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -30.66% -19.31% -/-
3m -34.81% -20.89% -/-
6m -27.01% -16.75% -/-
12m -22.65% -10.87% -/-
36m -12.59% -6.37% -/-
YTD -35.39% -22.50% -/-
max -22.71% 31.41% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0147401714
 • zarządzający: Vasco Moreno
 • data uruchomienia jednostki: 01.12.2005 r.
 • data uruchomienia funduszu: 03.03.2000 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 2 010,2 mln PLN (02.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% MSCI ACWI Financials Index
 • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu World Financials Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji przez połączenie wzrostu wartości kapitału z dochodem z aktywów funduszu. Fundusz inwestuje na całym świecie nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek prowadzących działalność głównie w zakresie świadczenia usług finansowych.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę