Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF World Financials E2 (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,07 EUR
+0,45 %
wycena na dzień 03.04.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -31.67% -15.37% -/-
3m -41.11% -23.89% -/-
6m -31.39% -17.24% -/-
12m -31.09% -12.30% -/-
36m -23.42% -11.40% -/-
YTD -40.36% -23.45% -/-
max -25.13% 36.14% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0171305443
 • zarządzający: Vasco Moreno
 • data uruchomienia jednostki: 01.12.2005 r.
 • data uruchomienia funduszu: 03.03.2000 r.
 • pierwsza wpłata: 4 500 EUR
 • następna wpłata: 900 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 1 425,0 mln PLN (03.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% MSCI ACWI Financials Index
 • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu World Financials Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji przez połączenie wzrostu wartości kapitału z dochodem z aktywów funduszu. Fundusz inwestuje na całym świecie nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek prowadzących działalność głównie w zakresie świadczenia usług finansowych.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę