Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF World Financials A2 (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,28 USD
-1,42 %
wycena na dzień 30.03.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -28.60% -15.32% 12/12
3m -38.66% -24.46% 12/12
6m -30.09% -18.22% 12/12
12m -26.61% -12.92% 10/12
36m -16.18% -9.21% 6/11
YTD -38.64% -24.66% 12/12
max 94.20% 70.57% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0106831901
 • zarządzający: Vasco Moreno
 • data uruchomienia jednostki: 03.03.2000 r.
 • data uruchomienia funduszu: 03.03.2000 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 2 010,2 mln PLN (02.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% MSCI ACWI Financials Index
 • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu World Financials Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji przez połączenie wzrostu wartości kapitału z dochodem z aktywów funduszu. Fundusz inwestuje na całym świecie nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek prowadzących działalność głównie w zakresie świadczenia usług finansowych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,42 od 0,63 do -0,00 bardzo dobry
odchylenie standardowe 4,84% od 2,71% do 6,61% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,09 od -0,11 do 0,11 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę