Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF World Financials A2 (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,06 EUR
+0,27 %
wycena na dzień 04.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 18.94% 8.62% 1/12
3m -9.52% 2.87% 11/12
6m -16.47% -0.61% 12/12
12m -7.89% 11.32% 9/12
36m 5.41% 14.11% 5/11
YTD -20.52% -4.44% 12/12
max 72.46% 119.80% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0171304719
 • zarządzający: Vasco Moreno
 • data uruchomienia jednostki: 28.06.2002 r.
 • data uruchomienia funduszu: 03.03.2000 r.
 • pierwsza wpłata: 4 500 EUR
 • następna wpłata: 900 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 1 367,8 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% MSCI ACWI Financials Index
 • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu World Financials Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji przez połączenie wzrostu wartości kapitału z dochodem z aktywów funduszu. Fundusz inwestuje na całym świecie nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek prowadzących działalność głównie w zakresie świadczenia usług finansowych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od 0,60 do -0,00 słaby
odchylenie standardowe 7,15% od 4,31% do 9,92% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,03 od -0,06 do 0,17 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę