BlackRock GF World Financials A2 (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,32 EUR
-1,24 %
wycena na dzień 17.09.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 8.40% 3.23% 1/13
3m 3.82% 7.37% 7/13
6m 6.88% 9.54% 6/13
12m 5.95% 15.60% 7/13
36m 55.05% 21.79% 1/13
YTD 23.50% 23.48% 6/13
max 98.46% 117.46% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0171304719
 • zarządzający: Vasco Moreno
 • data uruchomienia jednostki: 28.06.2002 r.
 • data uruchomienia funduszu: 03.03.2000 r.
 • pierwsza wpłata: 4 000 EUR
 • następna wpłata: 800 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% MSCI ACWI Financials Index
 • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu World Financials Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji przez połączenie wzrostu wartości kapitału z dochodem z aktywów funduszu. Fundusz inwestuje na całym świecie nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek prowadzących działalność głównie w zakresie świadczenia usług finansowych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,58 od -0,00 do 0,60 bardzo dobry
odchylenie standardowe 4,95% od 2,64% do 6,62% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,24 od 0,00 do 0,30 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę