BlackRock GF World Energy E2 (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,14 USD
+1,00 %
wycena na dzień 13.09.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.09% 4.37% -/-
3m -3.71% -2.27% -/-
6m -6.84% -8.08% -/-
12m -19.75% -18.55% -/-
36m -11.38% -8.85% -/-
YTD 4.01% 2.96% -/-
max 40.20% 18.35% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0122377152
 • zarządzający: Alastair Bishop
  Mark Hume
 • data uruchomienia jednostki: 06.04.2001 r.
 • data uruchomienia funduszu: 06.04.2001 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji zagranicznych sektora energetycznego
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% MSCI 10/40 DW Energy Net Index
 • polityka inwestycyjna: Założeniem World Energy Fund jest maksymalizacji łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje na całym świecie nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek prowadzących głównie działalność w zakresie prac poszukiwawczych i wydobycia surowców energetycznych oraz wytwarzania i dystrybucji energii. Ponadto, Fundusz może inwestować w spółki prowadzące działalność u kierunkowaną na rozwijanie i wykorzystywanie nowych technologii energetycznych. Nie więcej niż 10% swoich aktywów fundusz może inwestować także bezpośrednio w ChRL w ramach programu Stock Connect.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę