BlackRock GF World Energy A2 (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,15 USD
+0,98 %
wycena na dzień 13.09.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.15% 4.37% 5/5
3m -3.58% -2.27% 2/4
6m -6.62% -8.08% 2/4
12m -19.36% -18.55% 2/4
36m -10.01% -8.85% 2/4
YTD 4.42% 2.96% 2/4
max 53.70% 18.35% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0122376428
 • zarządzający: Alastair Bishop
  Mark Hume
 • data uruchomienia jednostki: 06.04.2001 r.
 • data uruchomienia funduszu: 06.04.2001 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji zagranicznych sektora energetycznego
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% MSCI 10/40 DW Energy Net Index
 • polityka inwestycyjna: Założeniem World Energy Fund jest maksymalizacji łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje na całym świecie nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek prowadzących głównie działalność w zakresie prac poszukiwawczych i wydobycia surowców energetycznych oraz wytwarzania i dystrybucji energii. Ponadto, Fundusz może inwestować w spółki prowadzące działalność u kierunkowaną na rozwijanie i wykorzystywanie nowych technologii energetycznych. Nie więcej niż 10% swoich aktywów fundusz może inwestować także bezpośrednio w ChRL w ramach programu Stock Connect.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,03 od -0,00 do 0,61 -
odchylenie standardowe 5,76% od 3,77% do 7,28% -
Sharpe'a -0,04 od -0,14 do 0,12 -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę