BlackRock GF World Energy A2 Hedged (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,05 EUR
+1,19 %
wycena na dzień 13.09.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.69% 6.12% -/-
3m -4.55% 0.48% -/-
6m -8.30% -5.87% -/-
12m -22.37% -14.25% -/-
36m -16.50% -6.81% -/-
YTD 1.69% 6.92% -/-
max -58.00% -44.61% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0326422176
 • zarządzający: Alastair Bishop
  Mark Hume
 • data uruchomienia jednostki: 31.10.2007 r.
 • data uruchomienia funduszu: 06.04.2001 r.
 • pierwsza wpłata: 4 000 EUR
 • następna wpłata: 800 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji zagranicznych sektora energetycznego
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% MSCI 10/40 DW Energy Net Index
 • polityka inwestycyjna: Założeniem World Energy Fund jest maksymalizacji łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje na całym świecie nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek prowadzących głównie działalność w zakresie prac poszukiwawczych i wydobycia surowców energetycznych oraz wytwarzania i dystrybucji energii. Ponadto, Fundusz może inwestować w spółki prowadzące działalność u kierunkowaną na rozwijanie i wykorzystywanie nowych technologii energetycznych. Nie więcej niż 10% swoich aktywów fundusz może inwestować także bezpośrednio w ChRL w ramach programu Stock Connect.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę