BlackRock GF World Bond A2 Hedged (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,90 EUR
-0,46 %
wycena na dzień 13.09.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.24% 1.03% -/-
3m 2.11% 3.24% -/-
6m 4.90% 4.82% -/-
12m 6.45% 10.31% -/-
36m 1.31% 6.98% -/-
YTD 6.35% 9.27% -/-
max 44.47% 63.24% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0330917880
 • zarządzający: Aidan Doyle
  Rick Rieder
 • data uruchomienia jednostki: 17.12.2007 r.
 • data uruchomienia funduszu: 04.09.1985 r.
 • pierwsza wpłata: 4 000 EUR
 • następna wpłata: 800 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych globalnych uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% BBG Barclays Global Aggregate Index (USD hedged)
 • polityka inwestycyjna: Założeniem World Bond Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie posiadające rating na poziomie inwestycyjnym. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę