BlackRock GF World Bond A2 Hedged (GBP)
BlackRock Global Funds PAR
kurs GBP
Strzalka_wzrost-01
+0,02 GBP
+0,17 %
wycena na dzień 17.09.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m -1.31%
3m 1.86%
6m 4.96%
12m 7.38%
36m 4.23%
YTD 6.81%
max 20.70%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0808759830
 • zarządzający: Aidan Doyle
  Rick Rieder
 • data uruchomienia jednostki: 22.08.2012 r.
 • data uruchomienia funduszu: 04.09.1985 r.
 • pierwsza wpłata: 3 200 GBP
 • następna wpłata: 650 GBP
 • waluta: GBP
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych globalnych uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% BBG Barclays Global Aggregate Index (USD hedged)
 • polityka inwestycyjna: Założeniem World Bond Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie posiadające rating na poziomie inwestycyjnym. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę