Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF World Bond A2 Hedged (GBP)
BlackRock Global Funds PAR
kurs GBP
Strzalka_spadek-01
-0,01 GBP
-0,08 %
wycena na dzień 06.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m 1.24%
3m 4.68%
6m 1.65%
12m 2.25%
36m 7.62%
YTD 1.99%
max 22.90%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0808759830
 • zarządzający: Aidan Doyle
  Rick Rieder
  Russell Brownback
  Trevor Slaven
 • data uruchomienia jednostki: 22.08.2012 r.
 • data uruchomienia funduszu: 04.09.1985 r.
 • pierwsza wpłata: 4 000 GBP
 • następna wpłata: 770 GBP
 • waluta: GBP
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 5 113,6 mln PLN (06.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych globalnych uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% BBG Barclays Global Aggregate Index (USD hedged)
 • polityka inwestycyjna: Założeniem World Bond Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie posiadające rating na poziomie inwestycyjnym. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę