BlackRock GF US Small & MidCap Opportunities E2 (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+1,58 USD
+0,74 %
wycena na dzień 13.09.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 4.28% 4.50% -/-
3m 5.54% 5.47% -/-
6m 6.94% 7.04% -/-
12m -0.42% 0.69% -/-
36m 24.28% 28.36% -/-
YTD 19.50% 20.90% -/-
max 123.76% 293.39% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0090841858
 • zarządzający: Tony DeSpirito
  David Zhao
  Franco Tapia
 • data uruchomienia jednostki: 03.01.2000 r.
 • data uruchomienia funduszu: 13.05.1987 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji amerykańskich MIŚ
 • zasięg geograficzny inwestycji: USA
 • benchmark: 100% S&P US MidSmallCap Index
 • polityka inwestycyjna: Założeniem US Opportunities Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek o mniejszej kapitalizacji, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. Mianem spółek o mniejszej kapitalizacji określa się spółki, które w momencie nabycia ich papierów wartościowych plasują się wśród 30% spółek o najmniejszej kapitalizacji rynkowej na rynkach akcji w Stanach Zjednoczonych.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę