Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF US Small & MidCap Opportunities E2 (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+1,95 EUR
+1,43 %
wycena na dzień 03.04.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -23.05% -23.85% -/-
3m -32.30% -33.46% -/-
6m -27.25% -27.87% -/-
12m -23.85% -24.55% -/-
36m -22.49% -20.54% -/-
YTD -31.94% -32.82% -/-
max 54.87% 103.09% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0171298721
 • zarządzający: Tony DeSpirito
  David Zhao
  Franco Tapia
 • data uruchomienia jednostki: 29.06.2001 r.
 • data uruchomienia funduszu: 13.05.1987 r.
 • pierwsza wpłata: 4 500 EUR
 • następna wpłata: 900 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 438,4 mln PLN (03.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji amerykańskich MIŚ
 • zasięg geograficzny inwestycji: USA
 • benchmark: 100% S&P US MidSmallCap Index
 • polityka inwestycyjna: Założeniem US Opportunities Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek o mniejszej kapitalizacji, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. Mianem spółek o mniejszej kapitalizacji określa się spółki, które w momencie nabycia ich papierów wartościowych plasują się wśród 30% spółek o najmniejszej kapitalizacji rynkowej na rynkach akcji w Stanach Zjednoczonych.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę