Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF US Growth E2 (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,35 USD
+1,78 %
wycena na dzień 03.04.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -15.10% -16.56% -/-
3m -17.63% -22.27% -/-
6m -7.15% -12.95% -/-
12m -7.67% -13.10% -/-
36m 30.28% 5.83% -/-
YTD -16.55% -21.67% -/-
max 57.60% 91.82% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0147387970
 • zarządzający: Lawrence Kemp
  Phil Ruvinsky
 • data uruchomienia jednostki: 31.01.2000 r.
 • data uruchomienia funduszu: 30.04.1999 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 1 556,6 mln PLN (03.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji amerykańskich
 • zasięg geograficzny inwestycji: USA
 • benchmark: 100% Russell 1000 Growth Index
 • polityka inwestycyjna: Założeniem US Growth Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. Fundusz koncentruje się na spółkach, które - według Doradcy Inwestycyjnego - cechuje ponadprzeciętny potencjał wzrostu, wynikający np. z ponadprzeciętnej dynamiki wzrostu zysków lub sprzedaży, czy też wysokiej bądź rosnącej stopy zwrotu z kapitału.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę