BlackRock GF US Growth E2 (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,07 EUR
+0,35 %
wycena na dzień 17.09.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.43% 3.90% -/-
3m 2.90% 4.92% -/-
6m 8.62% 7.79% -/-
12m 8.51% 7.92% -/-
36m 59.46% 42.51% -/-
YTD 26.27% 23.40% -/-
max 139.18% 158.26% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0171298218
 • zarządzający: Lawrence Kemp
 • data uruchomienia jednostki: 01.12.2005 r.
 • data uruchomienia funduszu: 30.04.1999 r.
 • pierwsza wpłata: 4 000 EUR
 • następna wpłata: 800 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji amerykańskich
 • zasięg geograficzny inwestycji: USA
 • benchmark: 100% Russell 1000 Growth Index
 • polityka inwestycyjna: Założeniem US Growth Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. Fundusz koncentruje się na spółkach, które - według Doradcy Inwestycyjnego - cechuje ponadprzeciętny potencjał wzrostu, wynikający np. z ponadprzeciętnej dynamiki wzrostu zysków lub sprzedaży, czy też wysokiej bądź rosnącej stopy zwrotu z kapitału.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę