Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF US Growth E2 (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,40 EUR
+1,77 %
wycena na dzień 28.05.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 6.65% 5.04% -/-
3m 12.67% 5.77% -/-
6m 9.24% -1.58% -/-
12m 19.29% 9.83% -/-
36m 60.42% 29.98% -/-
YTD 9.50% -1.67% -/-
max 175.72% 167.35% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0171298218
 • zarządzający: Lawrence Kemp
  Phil Ruvinsky
 • data uruchomienia jednostki: 01.12.2005 r.
 • data uruchomienia funduszu: 30.04.1999 r.
 • pierwsza wpłata: 4 500 EUR
 • następna wpłata: 900 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 1 906,5 mln PLN (04.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji amerykańskich
 • zasięg geograficzny inwestycji: USA
 • benchmark: 100% Russell 1000 Growth Index
 • polityka inwestycyjna: Założeniem US Growth Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. Fundusz koncentruje się na spółkach, które - według Doradcy Inwestycyjnego - cechuje ponadprzeciętny potencjał wzrostu, wynikający np. z ponadprzeciętnej dynamiki wzrostu zysków lub sprzedaży, czy też wysokiej bądź rosnącej stopy zwrotu z kapitału.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę