BlackRock GF US Growth A2 Hedged (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,03 EUR
-0,13 %
wycena na dzień 25.02.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.94% -1.09% -/-
3m 8.43% 4.39% -/-
6m 11.41% 12.52% -/-
12m 18.11% 18.37% -/-
36m 56.21% 32.54% -/-
YTD 5.28% 3.50% -/-
max 131.50% 136.93% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0942511766
 • zarządzający: Lawrence Kemp
 • data uruchomienia jednostki: 26.06.2013 r.
 • data uruchomienia funduszu: 30.04.1999 r.
 • pierwsza wpłata: 4 500 EUR
 • następna wpłata: 900 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 1 965,5 mln PLN (01.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji amerykańskich
 • zasięg geograficzny inwestycji: USA
 • benchmark: 100% Russell 1000 Growth Index
 • polityka inwestycyjna: Założeniem US Growth Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. Fundusz koncentruje się na spółkach, które - według Doradcy Inwestycyjnego - cechuje ponadprzeciętny potencjał wzrostu, wynikający np. z ponadprzeciętnej dynamiki wzrostu zysków lub sprzedaży, czy też wysokiej bądź rosnącej stopy zwrotu z kapitału.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę