BlackRock GF US Government Mortgage E2 (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,03 EUR
-0,18 %
wycena na dzień 20.11.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.93% 0.66% -/-
3m 0.49% 0.12% -/-
6m 3.94% 5.52% -/-
12m 10.63% 13.86% -/-
36m -0.24% 6.60% -/-
YTD 9.01% 12.15% -/-
max 64.06% 88.36% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0277197322
 • zarządzający: Matthew Kraeger
  Akiva Dickstein
  Bob Miller
 • data uruchomienia jednostki: 22.02.2007 r.
 • data uruchomienia funduszu: 02.08.1985 r.
 • pierwsza wpłata: 4 000 EUR
 • następna wpłata: 800 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 428,4 mln PLN (10.2019)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych USA uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: USA
 • benchmark: 100% FTSE Mortgage Index
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje nie mniej niż 80% łącznych aktywów netto w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie, emitowane lub gwarantowane przez Rząd Stanów Zjednoczonych, agencje lub przedstawicielstwa rządowe, w tym zabezpieczone hipoteką papiery wartościowe GNMA (Government National Mortgage Association) i inne papiery wartościowe emitowane przez Rząd Stanów Zjednoczonych reprezentujące udział właścicielski w portfelu hipotek, np. papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką emitowane przez agencje Fannie Mae i Freddie Mac. Wszystkie papiery wartościowe, w których fundusz lokuje aktywa są denominowane w dolarach amerykańskich.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę