Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF US Government Mortgage E2 (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,08 EUR
-0,48 %
wycena na dzień 13.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.72% 0.76% -/-
3m -3.15% 1.51% -/-
6m 1.47% 4.85% -/-
12m 4.40% 9.47% -/-
36m 9.07% 17.86% -/-
YTD 2.60% 6.18% -/-
max 66.67% 97.82% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0277197322
 • zarządzający: Matthew Kraeger
  Akiva Dickstein
  Bob Miller
 • data uruchomienia jednostki: 22.02.2007 r.
 • data uruchomienia funduszu: 02.08.1985 r.
 • pierwsza wpłata: 4 500 EUR
 • następna wpłata: 900 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 615,0 mln PLN (06.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych USA uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: USA
 • benchmark: 100% FTSE Mortgage Index
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje nie mniej niż 80% łącznych aktywów netto w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie, emitowane lub gwarantowane przez Rząd Stanów Zjednoczonych, agencje lub przedstawicielstwa rządowe, w tym zabezpieczone hipoteką papiery wartościowe GNMA (Government National Mortgage Association) i inne papiery wartościowe emitowane przez Rząd Stanów Zjednoczonych reprezentujące udział właścicielski w portfelu hipotek, np. papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką emitowane przez agencje Fannie Mae i Freddie Mac. Wszystkie papiery wartościowe, w których fundusz lokuje aktywa są denominowane w dolarach amerykańskich.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę