BlackRock GF US Government Mortgage A2 (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,01 USD
-0,05 %
wycena na dzień 13.09.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.10% -0.63% -/-
3m 1.70% 2.16% -/-
6m 3.95% 5.59% -/-
12m 6.47% 8.48% -/-
36m 4.00% 6.97% -/-
YTD 5.51% 7.65% -/-
max 106.27% 125.39% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0096258446
 • zarządzający: Matthew Kraeger
  Akiva Dickstein
  Bob Miller
 • data uruchomienia jednostki: 03.01.2000 r.
 • data uruchomienia funduszu: 02.08.1985 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych USA uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: USA
 • benchmark: 100% FTSE Mortgage Index
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje nie mniej niż 80% łącznych aktywów netto w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie, emitowane lub gwarantowane przez Rząd Stanów Zjednoczonych, agencje lub przedstawicielstwa rządowe, w tym zabezpieczone hipoteką papiery wartościowe GNMA (Government National Mortgage Association) i inne papiery wartościowe emitowane przez Rząd Stanów Zjednoczonych reprezentujące udział właścicielski w portfelu hipotek, np. papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką emitowane przez agencje Fannie Mae i Freddie Mac. Wszystkie papiery wartościowe, w których fundusz lokuje aktywa są denominowane w dolarach amerykańskich.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 2,56% - -
Sharpe'a -0,02 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę