Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF US Flexible Equity A2 Hedged (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,01 EUR
+0,04 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -1.96% -0.51% -/-
3m 17.46% 15.45% -/-
6m -5.10% -1.44% -/-
12m 2.61% 7.38% -/-
36m 16.21% 34.42% -/-
YTD -5.06% 0.37% -/-
max 103.21% 229.24% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0200684693
 • zarządzający: Todd Burnside
  Joseph Wolfe
 • data uruchomienia jednostki: 18.03.2005 r.
 • data uruchomienia funduszu: 30.10.2002 r.
 • pierwsza wpłata: 4 500 EUR
 • następna wpłata: 900 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 3 843,1 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji amerykańskich
 • zasięg geograficzny inwestycji: USA
 • benchmark: 100% Russell 1000 Index (Gross TR)
 • polityka inwestycyjna: Założeniem US Flexible Equity Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. Fundusz zazwyczaj inwestuje w papiery wartościowe, które - według Doradcy Inwestycyjnego - cechuje ponadprzeciętny potencjał wzrostu (growth investment) lub papiery wartościowe, w wypadku których atrakcyjność inwestycji wynika z ich obecnej niższej ceny (value investment), przy czym decyzja o wyborze podejmowana jest stosownie do przewidywanej sytuacji na rynku.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę