BlackRock GF US Dollar Short Duration Bond E2 (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,02 USD
-0,16 %
wycena na dzień 13.09.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.16% -0.63% -/-
3m 0.64% 2.16% -/-
6m 2.04% 5.59% -/-
12m 3.39% 8.48% -/-
36m 3.99% 6.97% -/-
YTD 3.14% 7.65% -/-
max 25.00% 78.75% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0154237738
 • zarządzający: Thomas Musmanno
  Scott MacLellan
 • data uruchomienia jednostki: 31.10.2002 r.
 • data uruchomienia funduszu: 31.10.2002 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych USA uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: USA
 • benchmark: 100% ICE BofAML Government Corporate 1-3 Yr Index (B1A0)
 • polityka inwestycyjna: Założeniem US Dollar Short Duration Bond Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 80% łącznych aktywów netto w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie posiadające rating na poziomie inwestycyjnym. Nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto Funduszu inwestuje się w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie denominowane w dolarach amerykańskich o duracji poniżej pięciu lat. Średnia duracja portfela nie przekracza trzech lat. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę