BlackRock GF US Dollar Short Duration Bond E2 (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,01 USD
+0,08 %
wycena na dzień 25.02.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.40% 1.81% -/-
3m 0.88% 2.99% -/-
6m 1.04% 2.88% -/-
12m 3.52% 10.39% -/-
36m 4.98% 13.05% -/-
YTD 0.64% 2.94% -/-
max 26.60% 85.94% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0154237738
 • zarządzający: Thomas Musmanno
  Scott MacLellan
 • data uruchomienia jednostki: 31.10.2002 r.
 • data uruchomienia funduszu: 31.10.2002 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 7 319,5 mln PLN (01.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych USA uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: USA
 • benchmark: 100% ICE BofAML Government Corporate 1-3 Yr Index (B1A0)
 • polityka inwestycyjna: Założeniem US Dollar Short Duration Bond Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 80% łącznych aktywów netto w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie posiadające rating na poziomie inwestycyjnym. Nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto Funduszu inwestuje się w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie denominowane w dolarach amerykańskich o duracji poniżej pięciu lat. Średnia duracja portfela nie przekracza trzech lat. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę