BlackRock GF US Dollar Short Duration Bond E2 (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,03 EUR
+0,26 %
wycena na dzień 25.02.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.27% 3.50% -/-
3m 2.63% 4.50% -/-
6m 3.27% 4.98% -/-
12m 8.54% 15.44% -/-
36m 2.45% 11.02% -/-
YTD 4.19% 6.38% -/-
max 22.54% 80.40% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0171298564
 • zarządzający: Thomas Musmanno
  Scott MacLellan
 • data uruchomienia jednostki: 26.03.2003 r.
 • data uruchomienia funduszu: 31.10.2002 r.
 • pierwsza wpłata: 4 500 EUR
 • następna wpłata: 900 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 7 319,5 mln PLN (01.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych USA uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: USA
 • benchmark: 100% ICE BofAML Government Corporate 1-3 Yr Index (B1A0)
 • polityka inwestycyjna: Założeniem US Dollar Short Duration Bond Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 80% łącznych aktywów netto w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie posiadające rating na poziomie inwestycyjnym. Nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto Funduszu inwestuje się w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie denominowane w dolarach amerykańskich o duracji poniżej pięciu lat. Średnia duracja portfela nie przekracza trzech lat. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę