BlackRock GF US Dollar High Yield Bond E2 (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,01 USD
+0,03 %
wycena na dzień 18.09.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.05% -0.78% -/-
3m 2.83% 2.17% -/-
6m 4.79% 5.82% -/-
12m 5.41% 9.11% -/-
36m 17.52% 7.33% -/-
YTD 11.29% 7.99% -/-
max 125.34% 126.83% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0147389919
 • zarządzający: James Keenan
  Mitchell Garfin
  David Delbos
 • data uruchomienia jednostki: 31.01.2000 r.
 • data uruchomienia funduszu: 29.10.1993 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 8 190,9 mln PLN (07.2019)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych USA uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: USA
 • benchmark: 100% BBG Barclays US Corp High Yield 2% Issuer Capped Index
 • polityka inwestycyjna: Założeniem US Dollar High Yield Bond Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto Funduszu jest inwestowanych w wysokodochodowe zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie denominowane w dolarach amerykańskich. Fundusz może inwestować we wszystkie dostępne rodzaje zbywalnych papierów wartościowych o stałym dochodzie, w tym w papiery wartościowe nieposiadające ratingu na poziomie inwestycyjnym. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę