BlackRock GF US Dollar High Yield Bond E2 (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,08 EUR
+0,26 %
wycena na dzień 17.02.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.02% 4.08% -/-
3m 4.26% 3.73% -/-
6m 7.74% 5.13% -/-
12m 13.98% 13.54% -/-
36m 12.54% 10.77% -/-
YTD 4.30% 5.33% -/-
max 124.67% 96.23% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0277197595
 • zarządzający: James Keenan
  Mitchell Garfin
  David Delbos
 • data uruchomienia jednostki: 22.02.2007 r.
 • data uruchomienia funduszu: 29.10.1993 r.
 • pierwsza wpłata: 4 500 EUR
 • następna wpłata: 900 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 8 431,7 mln PLN (01.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych USA uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: USA
 • benchmark: 100% BBG Barclays US Corp High Yield 2% Issuer Capped Index
 • polityka inwestycyjna: Założeniem US Dollar High Yield Bond Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto Funduszu jest inwestowanych w wysokodochodowe zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie denominowane w dolarach amerykańskich. Fundusz może inwestować we wszystkie dostępne rodzaje zbywalnych papierów wartościowych o stałym dochodzie, w tym w papiery wartościowe nieposiadające ratingu na poziomie inwestycyjnym. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę