Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF US Dollar High Yield Bond A2 Hedged (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,10 EUR
-0,05 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -1.64% 1.27% -/-
3m 10.43% 1.27% -/-
6m -4.77% 5.30% -/-
12m -2.05% 8.88% -/-
36m 1.04% 18.56% -/-
YTD -4.61% 6.35% -/-
max 69.60% 109.18% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0330917963
 • zarządzający: James Keenan
  Mitchell Garfin
  David Delbos
 • data uruchomienia jednostki: 17.12.2007 r.
 • data uruchomienia funduszu: 29.10.1993 r.
 • pierwsza wpłata: 4 500 EUR
 • następna wpłata: 900 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 11 339,5 mln PLN (06.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych USA uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: USA
 • benchmark: 100% BBG Barclays US Corp High Yield 2% Issuer Capped Index
 • polityka inwestycyjna: Założeniem US Dollar High Yield Bond Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto Funduszu jest inwestowanych w wysokodochodowe zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie denominowane w dolarach amerykańskich. Fundusz może inwestować we wszystkie dostępne rodzaje zbywalnych papierów wartościowych o stałym dochodzie, w tym w papiery wartościowe nieposiadające ratingu na poziomie inwestycyjnym. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę