Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF US Dollar Bond E2 (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,02 USD
-0,06 %
wycena na dzień 04.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.53% 1.58% -/-
3m -0.03% 1.04% -/-
6m 3.89% 5.28% -/-
12m 7.28% 9.03% -/-
36m 11.36% 14.05% -/-
YTD 4.03% 5.47% -/-
max 111.44% 140.98% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0147419096
 • zarządzający: Rick Rieder
  Bob Miller
 • data uruchomienia jednostki: 31.01.2000 r.
 • data uruchomienia funduszu: 07.04.1989 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 3 367,1 mln PLN (05.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych USA uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: USA
 • benchmark: 100% BBG Barclays US Aggregate Index
 • polityka inwestycyjna: Założeniem US Dollar Core Bond Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 80% łącznych aktywów netto w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie posiadające rating na poziomie inwestycyjnym. Nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto lokowanych jest w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie denominowane w dolarach amerykańskich. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym

Inne fundusze towarzystwa

Pozostałe jednostki funduszu

Zobacz także

↑ na górę