BlackRock GF US Dollar Bond E2 (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,09 USD
+0,29 %
wycena na dzień 13.11.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.35% -0.28% -/-
3m -0.35% -0.22% -/-
6m 4.08% 4.28% -/-
12m 9.43% 10.06% -/-
36m 7.84% 9.20% -/-
YTD 7.69% 8.09% -/-
max 102.02% 127.05% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0147419096
 • zarządzający: Rick Rieder
  Bob Miller
 • data uruchomienia jednostki: 31.01.2000 r.
 • data uruchomienia funduszu: 07.04.1989 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 2 730,3 mln PLN (09.2019)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych USA uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: USA
 • benchmark: 100% BBG Barclays US Aggregate Index
 • polityka inwestycyjna: Założeniem US Dollar Core Bond Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 80% łącznych aktywów netto w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie posiadające rating na poziomie inwestycyjnym. Nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto lokowanych jest w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie denominowane w dolarach amerykańskich. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym

Inne fundusze towarzystwa

Pozostałe jednostki funduszu

Zobacz także

↑ na górę