BlackRock GF US Dollar Bond E2 (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,08 USD
+0,26 %
wycena na dzień 17.09.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -1.43% -1.23% -/-
3m 1.68% 1.88% -/-
6m 5.13% 5.42% -/-
12m 7.62% 8.48% -/-
36m 5.71% 6.85% -/-
YTD 7.06% 7.50% -/-
max 100.85% 125.80% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0147419096
 • zarządzający: Rick Rieder
  Bob Miller
 • data uruchomienia jednostki: 31.01.2000 r.
 • data uruchomienia funduszu: 07.04.1989 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych USA uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: USA
 • benchmark: 100% BBG Barclays US Aggregate Index
 • polityka inwestycyjna: Założeniem US Dollar Core Bond Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 80% łącznych aktywów netto w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie posiadające rating na poziomie inwestycyjnym. Nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto lokowanych jest w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie denominowane w dolarach amerykańskich. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym

Inne fundusze towarzystwa

Pozostałe jednostki funduszu

Zobacz także

↑ na górę