Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF US Basic Value E2 (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,41 USD
-0,69 %
wycena na dzień 02.04.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -19.24% -13.84% -/-
3m -31.17% -21.35% -/-
6m -26.71% -14.76% -/-
12m -25.36% -12.46% -/-
36m -20.38% 6.26% -/-
YTD -31.17% -21.35% -/-
max 83.00% 92.61% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0147417710
 • zarządzający: Carrie King
  Joseph Wolfe
  Tony DeSpirito
  Franco Tapia
  David Zhao
 • data uruchomienia jednostki: 31.01.2000 r.
 • data uruchomienia funduszu: 08.01.1997 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 1 713,2 mln PLN (03.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji amerykańskich
 • zasięg geograficzny inwestycji: USA
 • benchmark: 100% Russell 1000 Value Index TR
 • polityka inwestycyjna: Założeniem US Basic Value Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. Fundusz koncentruje się na spółkach, których wartość inwestycyjna wynika - według Doradcy Inwestycyjnego - z faktu, że ich wycena jest zaniżona.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę