Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF US Basic Value E2 (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-2,42 EUR
-4,25 %
wycena na dzień 01.04.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -18.96% -13.26% -/-
3m -29.34% -19.37% -/-
6m -26.87% -15.05% -/-
12m -23.30% -10.15% -/-
36m -22.16% 4.19% -/-
YTD -29.34% -19.37% -/-
max 75.54% 145.94% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0171295891
 • zarządzający: Carrie King
  Joseph Wolfe
  Tony DeSpirito
  Franco Tapia
  David Zhao
 • data uruchomienia jednostki: 28.06.2002 r.
 • data uruchomienia funduszu: 08.01.1997 r.
 • pierwsza wpłata: 4 500 EUR
 • następna wpłata: 900 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 1 713,2 mln PLN (03.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji amerykańskich
 • zasięg geograficzny inwestycji: USA
 • benchmark: 100% Russell 1000 Value Index TR
 • polityka inwestycyjna: Założeniem US Basic Value Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. Fundusz koncentruje się na spółkach, których wartość inwestycyjna wynika - według Doradcy Inwestycyjnego - z faktu, że ich wycena jest zaniżona.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę