BlackRock GF United Kingdom E2 (GBP)
BlackRock Global Funds PAR
kurs GBP
Strzalka_wzrost-01
+0,67 GBP
+0,65 %
wycena na dzień 17.09.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m 1.00%
3m 0.74%
6m 8.33%
12m 1.50%
36m 27.21%
YTD 19.77%
max 130.83%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0090845172
 • zarządzający: Nicholas Little
 • data uruchomienia jednostki: 03.01.2000 r.
 • data uruchomienia funduszu: 31.12.1985 r.
 • pierwsza wpłata: 3 200 GBP
 • następna wpłata: 650 GBP
 • waluta: GBP
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Wielka Brytania
 • benchmark: 100% FTSE All-Share TR Index
 • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu United Kingdom Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji przez połączenie wzrostu wartości kapitału z dochodem z aktywów funduszu. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę