BlackRock GF United Kingdom E2 (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,52 EUR
+0,44 %
wycena na dzień 17.09.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.29% 5.69% -/-
3m 1.38% 2.95% -/-
6m 3.86% 3.42% -/-
12m 0.59% 2.02% -/-
36m 21.72% 19.34% -/-
YTD 20.10% 16.39% -/-
max 109.70% 123.24% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0171293250
 • zarządzający: Nicholas Little
 • data uruchomienia jednostki: 20.06.2002 r.
 • data uruchomienia funduszu: 31.12.1985 r.
 • pierwsza wpłata: 4 000 EUR
 • następna wpłata: 800 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Wielka Brytania
 • benchmark: 100% FTSE All-Share TR Index
 • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu United Kingdom Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji przez połączenie wzrostu wartości kapitału z dochodem z aktywów funduszu. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę