BlackRock GF United Kingdom E2 (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,06 EUR
-0,05 %
wycena na dzień 13.11.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.84% 4.89% -/-
3m 5.51% 10.07% -/-
6m 2.60% 8.10% -/-
12m 11.79% 12.55% -/-
36m 28.30% 24.82% -/-
YTD 22.30% 21.87% -/-
max 113.54% 133.75% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0171293250
 • zarządzający: Nicholas Little
 • data uruchomienia jednostki: 20.06.2002 r.
 • data uruchomienia funduszu: 31.12.1985 r.
 • pierwsza wpłata: 4 000 EUR
 • następna wpłata: 800 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 710,7 mln PLN (09.2019)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Wielka Brytania
 • benchmark: 100% FTSE All-Share TR Index
 • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu United Kingdom Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji przez połączenie wzrostu wartości kapitału z dochodem z aktywów funduszu. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę