BlackRock GF United Kingdom A2 (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,20 EUR
+0,15 %
wycena na dzień 13.09.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.40% 5.05% -/-
3m 0.93% 2.53% -/-
6m 5.23% 5.16% -/-
12m 1.23% 2.25% -/-
36m 23.01% 18.30% -/-
YTD 20.21% 16.32% -/-
max 110.05% 107.66% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0171293177
 • zarządzający: Nicholas Little
 • data uruchomienia jednostki: 15.10.2001 r.
 • data uruchomienia funduszu: 31.12.1985 r.
 • pierwsza wpłata: 4 000 EUR
 • następna wpłata: 800 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Wielka Brytania
 • benchmark: 100% FTSE All-Share TR Index
 • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu United Kingdom Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji przez połączenie wzrostu wartości kapitału z dochodem z aktywów funduszu. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 3,77% - -
Sharpe'a 0,18 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę