Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF US Dollar Reserve E2 (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,01 USD
-0,00 %
wycena na dzień 13.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.04% -0.01% -/-
3m 0.02% 0.06% -/-
6m 0.21% 0.36% -/-
12m 0.90% 1.21% -/-
36m 3.62% 4.47% -/-
YTD 0.26% 0.42% -/-
max 23.45% 15.45% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0090845503
 • zarządzający: Christopher Linsky
  Edward Ingold
 • data uruchomienia jednostki: 03.01.2000 r.
 • data uruchomienia funduszu: 30.11.1993 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 2 740,0 mln PLN (06.2020)
 • segment: gotówkowe i pieniężne zagraniczne
 • grupa: rynku pieniężnego USD
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Założeniem Reserve Fund jest dążenie do wzrostu wartości przy zachowaniu bezpieczeństwa kapitału i wysokiej płynności. Fundusz inwestuje nie mniej niż 90% łącznych aktywów netto w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie posiadające rating na poziomie inwestycyjnym, denominowane w dolarach amerykańskich, oraz w środki pieniężne denominowane w dolarach amerykańskich. Fundusz jest zarządzany tak, by średni okres pozostały do terminu wymagalności aktywów Funduszu w żadnym momencie nie przekraczał 12 miesięcy.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę