BlackRock GF US Dollar Reserve A2 Hedged (GBP)
BlackRock Global Funds PAR
kurs GBP
Strzalka_spadek-01
-0,01 GBP
-0,00 %
wycena na dzień 13.09.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m -0.02%
3m 0.04%
6m 0.06%
12m 0.14%
36m -0.58%
YTD 0.15%
max 1.37%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0297945965
 • zarządzający: Chris Linsky
 • data uruchomienia jednostki: 11.06.2007 r.
 • data uruchomienia funduszu: 30.11.1993 r.
 • pierwsza wpłata: 3 200 GBP
 • następna wpłata: 650 GBP
 • waluta: GBP
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: gotówkowe i pieniężne zagraniczne
 • grupa: rynku pieniężnego USD
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Założeniem Reserve Fund jest dążenie do wzrostu wartości przy zachowaniu bezpieczeństwa kapitału i wysokiej płynności. Fundusz inwestuje nie mniej niż 90% łącznych aktywów netto w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie posiadające rating na poziomie inwestycyjnym, denominowane w dolarach amerykańskich, oraz w środki pieniężne denominowane w dolarach amerykańskich. Fundusz jest zarządzany tak, by średni okres pozostały do terminu wymagalności aktywów Funduszu w żadnym momencie nie przekraczał 12 miesięcy.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę