Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF Pacific Equity E2 (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,10 USD
+0,37 %
wycena na dzień 31.03.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m -11.76%
3m -21.01%
6m -15.09%
12m -16.18%
36m -16.82%
YTD -21.01%
max 15.15%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0147414618
 • zarządzający: Alethea Leung
 • data uruchomienia jednostki: 31.01.2000 r.
 • data uruchomienia funduszu: 05.08.1994 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 286,0 mln PLN (02.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji zagranicznych pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja i Pacyfik
 • benchmark: 100% MSCI AC Asia Pacific Net TR Index
 • polityka inwestycyjna: Założeniem Pacific Equity Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w krajach basenu Oceanu Spokojnego I Indyjskiego. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę