BlackRock GF Sustainable Energy A2 (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,10 USD
+1,02 %
wycena na dzień 13.09.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 5.39% 4.37% 1/5
3m 3.06% -2.27% 1/4
6m 5.39% -8.08% 1/4
12m 7.00% -18.55% 1/4
36m 23.02% -8.85% 1/4
YTD 19.12% 2.96% 1/4
max -2.20% 18.35% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0124384867
 • zarządzający: Alastair Bishop
  Charles Lilford
 • data uruchomienia jednostki: 06.04.2001 r.
 • data uruchomienia funduszu: 06.04.2001 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji zagranicznych sektora energetycznego
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje na całym świecie nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek z sektora zrównoważonych technologii energetycznych. Są to spółki, których działalność wiąże się z energią ze źródeł alternatywnych oraz alternatywnymi technologiami energetycznymi, w tym produkcją energii ze źródeł odnawialnych, budową infrastruktury na potrzeby wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, paliwami alternatywnymi, efektywnością energetyczną oraz wspomagającymi wytwarzanie energii technologiami i infrastrukturą. Fundusz może również inwestować nie więcej niż 10% aktywów bezpośrednio w ChRL w ramach programu Stock Connect.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,65 od -0,00 do 0,65 -
odchylenie standardowe 3,37% od 3,37% do 7,66% -
Sharpe'a 0,12 od -0,14 do 0,12 -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę