Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF Sustainable Energy A2 Hedged (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,10 EUR
-1,19 %
wycena na dzień 27.03.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -19.39% -29.74% -/-
3m -19.62% -32.17% -/-
6m -12.68% -28.14% -/-
12m -9.77% -33.88% -/-
YTD -20.15% -32.17% -/-
max -16.00% -41.58% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU1822773807
 • zarządzający: Alastair Bishop
  Charles Lilford
 • data uruchomienia jednostki: 23.05.2018 r.
 • data uruchomienia funduszu: 06.04.2001 r.
 • pierwsza wpłata: 4 500 EUR
 • następna wpłata: 900 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 4 858,8 mln PLN (02.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji zagranicznych sektora energetycznego
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje na całym świecie nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek z sektora zrównoważonych technologii energetycznych. Są to spółki, których działalność wiąże się z energią ze źródeł alternatywnych oraz alternatywnymi technologiami energetycznymi, w tym produkcją energii ze źródeł odnawialnych, budową infrastruktury na potrzeby wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, paliwami alternatywnymi, efektywnością energetyczną oraz wspomagającymi wytwarzanie energii technologiami i infrastrukturą. Fundusz może również inwestować nie więcej niż 10% aktywów bezpośrednio w ChRL w ramach programu Stock Connect.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę