BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond E2 Hedged (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,02 EUR
-0,28 %
wycena na dzień 17.09.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.28% 0.47% -/-
3m 0.69% 2.23% -/-
6m 0.97% 3.61% -/-
12m 7.56% 13.30% -/-
36m -6.92% 3.98% -/-
YTD 4.01% 9.17% -/-
max -22.27% 49.92% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0474536231
 • zarządzający: Laurent Develay
  Sergio Trigo Paz
  Michal Wozniak
 • data uruchomienia jednostki: 18.12.2009 r.
 • data uruchomienia funduszu: 26.06.1997 r.
 • pierwsza wpłata: 4 000 EUR
 • następna wpłata: 800 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
 • benchmark: 100% JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
 • polityka inwestycyjna: Minimum 70% aktywów inwestowane jest w denominowane w lokalnej walucie zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie i duracji poniżej trzech lat, emitowane przez rządy państw, agendy oraz spółki, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej na rynkach rozwijających się. Średnia duracja portfela nie przekracza dwóch lat. Fundusz może inwestować we wszystkie dostępne rodzaje papierów wartościowych, w tym w papiery wartościowe nieposiadające ratingu na poziomie inwestycyjnym. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę